เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

วิสัยทัศน์นายอภิสิทธิ์ฯ เรื่อง “ประเทศไทย และ โลกมุสลิม”


ในการกล่าว สุนทรพจน์พิเศษ
“ประเทศไทย และ โลกมุสลิม ; ความคืบหน้าในการเป็นหุ้นส่วน”
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 1. แปลกใจ...ที่นายอภิสิทธิ์ฯ รู้เรื่องมุสลิมดี พูดด้วยความภูมิใจ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่านายอภิสิทธิ์ฯทราบหรือไม่ว่า ศาสนาพุทธที่คุณแม่ของคุณอภิสิทธิ์ ฯ ศรัทธาได้รับเลือกจากผู้นำศาสนาทั่วโลกให้เป็นศาสนาดีที่สุดในโลก (ดูข้อที่ ๒.)..

 2. แปลกใจ... ที่นายอภิสิทธิ์ฯรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยทั้ง ๆ ที่
  ไม่ได้เรียนหนังสือที่เมืองไทย และ วิชาประวัติศาสตร์ไทย
  ก็มิได้สอนในโรงเรียนมานานแล้ว (แต่!...นายอภิสิทธิ์ ฯ พูดได้
  เหมือนกับประวัติศาสตร์ไทยที่มุสลิมไปเรียน มาจาก ตอ.กลาง)
  (ดูข้อที่ ๓.-๔.)
 3. แปลกใจ...ที่นายอภิสิทธิ์แสดงภูมิรู้เรื่องปัญหาจังหวัด
  ชายแดนใต้ แต่ไม่เคยตระหนักเลยว่า OIC.ไม่เคยถาม
  เรื่องที่คนไทยพุทธในพื้นที่ถูกฆ่าเลย มีแต่ห่วงเรื่องมุสลิม
  ถูกเจ้าหน้าฆ่าหรือไม่? เท่านั้น
  (ดูข้อที่ ๕.)

 4. แปลกใจ... ที่นายอภิสิทธิ์ฯ พูดเรื่องด้านต่างประเทศ (บริบทโลก)
  ดีมาก ๆ แต่่บริหารงานต่างประเทศสามานย์ที่สุด เท่าที่มีประเทศไทยมา..ไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะเห็นๆ อยู่ (ข้อที่ ๖.)
   

 5. ประจักษ์แล้ว!...ว่า นายอภิสิทธ์ฯเข้าใจอิสลามใน “บริบทภูมิภาค”
  ดีมากๆ  อีกทั้งลึกซึ้งในศาสนาอิสลาม เห็นความสำคัญของการ ไปฮัจจ์ (ดูข้อที่ ๗.-๘.)  สิ้นสงสัย... ที่ ไม่ไปทำหน้าที่ ผู้นำประเทศ ในพิธีเวียนเทียน มาฆะบูชา เดือนกุมภาพันธุ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ตามประเพณี

 6. พยายามที่จะบอกว่า ...ข้ารู้! เสียงจากหลังโพเดี้ยมในหัวข้อ
  “ประเทศไทยและโลกมุสลิม” นายอภิสิทธิ์ฯได้กล่าวว่า  “ประเทศไทยรักษานโยบายการขยายความร่วมมือ ในทุก ๆ ด้านกับชาติมุสลิมในหลายๆส่วนของโลก  รวมทั้งในเอเซีย
  ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เอเซียกลาง
  และแม้กระทั่งตอนใต้ของยุโรป”


  ..
  ก็น่าฟัง แต่! ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ “โชว์โง่”
  ทะเลาะกับประเทศพุทธ ฯ เพื่อนบ้านรอบทิศ
  แต่มีสัมพันธ์ยกย่องประเทศอิสลาม
  เมืองไกลไปทั่วโลก  
     (ดูข้อที่ ๙.) 

 7. ที่ยังไม่เข้าใจคือ... จาก “ความร่วมมือด้านพลังงาน”
  ทำไมราคาน้ำมันในไทยถึงแพงบัลลัย ? ยังผลให้
  ค่าครองชีพสูงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้ง ๆ ที่ไทยเราเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันหลายแห่ง  (ดูข้อ ๑๑.-๑๒.)

เมื่อได้อ่านทั้งหมดแล้ว... ล้วนบอกว่า “ภูมิใจ” ในการลงทุนที่เอาจมูกคนอื่นหายใจทั้งสิ้น ทั้งตลาดการค้า แล้วยังต้อง รับเข้ามาทั้งวัฒนธรรม ภาษาพูด มีอะไรบ้างที่เป็นประกันว่าเขา เรา
พึ่งตนเองได้ วันนี้เขามีน้ำมันเป็นพลังต่อรอง วันหน้าถ้าโลกอิสลาม เข้าดำเนินธุรกิจทำนา และค้าข้าวเรายังคงดีใจอยู่หรือ?

ระวัง! ถูกปิดตาแล้วจูงเข้าไปอยู่ในอุ้งมืออิสลามเต็มตัว อย่าคิดว่าเก่ง!
“เอากล้วยมาล่อลิง เอาเข้าจริง ๆ ลิงเชิดหายทั้ง กล้วย ทั้งโซ่ล่าม”

*** เหตุยังไม่เกิดแต่..ภูวดล แดนไทยแค่สะกิด “ให้สติ” เพื่อมิให้
ดีใจเกินเหตุเท่านั้น


อ่านทั้งหมดทุกๆข้อแล้ว...ภูวดล แดนไทยไม่เชื่อว่านายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะร่างสุนทรพจน์เอง หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ชาวพุทธร่างให้
เชื่อว่างานนี้องค์กรมุสลิมจัดให้  แล้วยัดเยียดให้นายอภิสิทธิ์ ฯ
พูดโดยที่นายอภิสิทธิ์ฯ มิได้ตรวจทานร่างที่จะพูดแต่อย่างใด.... กรรม!


โปรดอ่านฉบับเต็มต่อไปนี้ คลิก

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก