เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

Is the tomb of Jesus at Khanyar Rozabal in Kashmir?

Truth

Jesus in India

The Lost Years of Jesus?

Jesus in Kashmir,India(BBC Documentry)-1

Jesus in Kashmir,India(BBC Documentry)-2

Jesus in Kashmir,India(BBC Documentry)-3

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก