เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 

 

คำนำ

 

ในสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้น ณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พระภิกษุ
ประชาชน ครู ผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าตายทุก ๆ วัน เป็นเหตุการณ์ที่สุดจะทนได้ เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของ
ผู้เขียนเอง
 
จากความสัมพ้นธ์ที่ใกล้ชิดกับสังคมมุสลิม จากการที่ได้สังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมมุสลิม
 
ในวัยเด็กที่มีเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นเป็นมุสลิมหลายคน วันหยุดพวกเพื่อน ๆ จะนัดกันไปเล่น
กันที่บ้านเพื่อนทีเป็นชาวมุสลิม คุณพ่อของเพื่อนจะเรียกพวกเราว่า "ลูก" พวกเราจะเรียกท่านว่า
"ป๊ะ" ถ้าหากพวกเราเล่นกันจนเพลินลืมเวลากินข้าว "ป๊ะ" จะมาตามพวกเราไปทานข้าว เป็นความ
รู้สึกที่บอกได้ว่า "พวกเราไม่ฆ่ากันแน่นอน"
   
กิจกรรมบางกิจกรรม เช่น การอบรม "ดาวะห์" ของชาวมุสลิมในประเทศไทยเมื่อกว่า ๒๐ ปีก่อน
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมุสลิมต่างนิกาย ความไม่ยอมกันระหว่างชนต่างเผ่าของชาวมุสลิม
ในตะวันออกกลาง ความขัดแย้งระหว่างศาสนาที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลก
 
การปฏิบัติการของ "ขจก." ที่มีมากขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทย กับ "จินเป็ง" เป็น
ผลสำเร็จทำให้ "ขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายู" ยุติการปฏิบัติการและสลายตัวเอง
อธิปไตยดินแดนของประเทศชาติเอาไว้ก็แล้วกัน
 
เหตุการณ์ทั้งหมด ล้วนอยู่ในข้อสังเกตุของผู้เขียนทั้งสิ้น!
 
เป็นความรู้สึกที่เสียดายความสัมพันธ์ที่ดี ที่เคยมีให้กัน ความสงบที่เป็นความอบอุ่นเมื่อ
กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอน จะไปไหนมาไหนดึกดื่นค่ำคืนก็ไม่มีอันตราย ได้หายไปพร้อมกับ
คนเก่า ๆ ที่จากไป
 
หนังสือเล่มนี้ จะขอเขียนเป็นภาพรวมในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง
 
เราได้ยินกันมามากว่า "ทางการต้องปฏิบัติโดยละมุนละม่อม" นายกต้องขอโทษ
ประชาชน
    ไม่มีใครตั้งคำถามเพื่อศึกษากันว่า "มันฆ่าแล้วหาตัวไม่พบ จับไม่ได้ มันมีวิธีอย่างไร ?"
     
    มันฆ่าคนในตลาด มีคนอยู่ในตลาดตั้งมากมาย เมื่อสถอบถามได้รับคำตอบว่า "เต็าะตาฮู้ !"
  แปลว่า ไม่เห็น ไม่ทราบ หรือไม่ก็ "เต๊าะอีตี้ !" แปลว่า ไม่เข้าใจ
     
    ดังนั้น ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้จากที่ผู้เขียนทราบ..... สังเกตุ......สงสัย ! ศึกษา...อ่านจาก
  หนังสือ สอบถาม พูดคุยกับพรรคพวกในพื้่นที่...ญาติพี่น้องที่เป็นมุสลิม โชคดีที่เอกสารบางเล่ม
พิมพ์ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ อายุร่วม ๓๐ ปี เคยเป็นตำราใช้อบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารผู้ทำหน้าที่
ปราบปราม ขจก. ในสมัยนั้น ก็ยังเก็บอยู่
 
    ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้แบบไม่เจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนเป็นวิทยานิพนธ์
     
    ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้แบบ "รู้บางอย่าง ในทุกอย่าง" เป็นวิธีเดียวที่สามารถนำมาต่อ
  กันเหมือนจิ๊กซอว์ แล้วจะเห็นภาพ
     
    ถ้าเป็นการศึกษาปัญหาแบบ "รู้ทุกอย่าง ในบางอย่าง" เช่นเฉพาะรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  ฯลฯ ก็จะเห็นเสพียงเฉพาะมุม อาจจะเป็น ทำให้ "สับสน" เข้าใจสถานการณ์ผิด นั่นคืออาการ "หลง
ทิศ" ดังที่เป็นอยู่นั่นเอง
 
    จะแก้ปัญหาได้ ต้องรู้ ต้องเห็นภาพของปัญหา แม้เพียงเล็กน้อย ปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาที่
  ซับซ้อน แก้ไำขยาก เพราะว่า "เราให้เวลาพวกมัน (ผู้ก่อการร้าย) มากไป" และ มองข้ามปัญหา...มอง
ปัญหาไม่เป็นปัญหา.......ดูถูกคนที่มองเห็นเป็นปัญหาว่า....ประสาท !.....คิดมาก !
 
    บางเรื่อง บางบท ในหนังสือเล่มนี้ ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ แต่ "การรู้บาง
  อย่างในทุกอย่าง" จะทำให้เข้าใจและรับรู้ปัญหาด้วยเหตุผล และทั้งจิตใต้สำนึก ดังเช่นเรื่องที่เกี่ยว
กับชีวิตคนไทยในมาเลเซีย
 
    ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการบอกเล่าให้เห็นภาพความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของบุคคลในระหว่าง
  สองแผ่นดิน โดยปรกติ ถ้ามองจากสื่้อฯ หรือจากรายงานที่เป็นทางการ จะมองไม่เห็นภาพนี้แน่นอน
     
    และจะได้เห็นอุปนิสัยคนไทยที่อยู่ที่ใดก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับผู้บริหารรัฐกิจ ไม่เรื่องมาก
  มุ่งพัฒนาตนเองแข่งกับโลกด้วยการศึกษา ไม่ต้องพัฒนาเล่ห์เหลี่ยมเป็นลิงหลอกเจ้าให้ผู้บริหาร
แผ่นดินหนักใจ
 
    บทความในหนังสือเล่มนี้มิใช่รายงาน เป็นเพียงเขียนจากความเห็นส่วนตัวที่ติดตามสถาน
  การณ์มานานกว่า ๒๐ ปี เขียนด้วยหัวใจของความเป็นไทยที่รักแผ่นดินเกิดเท่านั้น
     
    หวังว่าและเชื่อว่า เมื่อท่านผู้อ่าน อ่านหนังสือเล่มนี้จบ สามารถจะุมองปัญหาภาคใต้ได้อย่าง
  เข้าใจ และเข้าถึง นั่นคือทางแก้ไขปัญหาหนทางหนึ่ง
     

ด้วยความจริงใจต่อแผ่นดิน

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com
หนังสือ
" สถานการณ์ภาคใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ "

 1. ควรที่จะเรียกได้ว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ ผู้ก่อการร้ายไม่อยากให้มีอยู่ในตลาด
 2. เนื่องจากประเทศไทยได้ลดความสำคัญวิชาประวัติศาสตร์เหลือเพียงวิชาย่อย แต่ผู้ที่ได้ทุนไปเรียนศาสนาในตะวันออกกลางกลับได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นคนละมุมของไทย
 3. ประวัติศาสตร์ไทยได้กลายเป็นยุทธปัจจัยของผู้ก่อการร้ายในสงครามยุคใหม่ ด้วยประวัติศาสตร์ไทยที่ถูกบิดเบือน
 4. ความรู้ต้านการต่างประเทศ มีพอที่จะเปิดมุมมองให้เห็นทะลุและประเมินได้ว่าอะไรที่เกิดในไทย ต้นตอมาจากไหน? และอะไรจะเกิดต่อไป?
 5. สาระในหนังสือเล่มนี้มีมากพอที่จะทำให้ท่านผู้อ่าน “รู้บางอย่างในทุกอย่าง” เป็นสติ-ปัญญาพอที่จะมิให้ตกเป็นเหยื่อของฝ่ายตรงข้าม กังที่ภูวดล แดนไทยได้กล่าวไว้ว่า

สงครามยุคต่อไปนี้
จะเป็นสงครามที่ฝ่ายที่มุ่งร้ายต่อแผ่นดินไทย
จะใช้เล่ห์หลอกล่อประชาชน
ให้ขบถต่อแผ่นดินตนเอง

ดังนั้นถ้าหากประชาชนไทย
ไม่"รู้เรา"เพื่อปรับตนเอง
ไม่ "รู้เขา"เท่าทันในเล่ห์เหลี่ยมผู้ประสงค์ร้าย
เรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะล่มนาวาไทยเสียเอง


สถานการณ์ภาคใต้เมื่อนาวาไทยหลงทิศ
โดยภูวดล แดนไทย
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ครั้งที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม หนังสือเล่มนี้มี ความหนากว่า ๕๕๐ หน้า ขนาด A4 ปกแข็ง  คุ้มค่ากับราคา ๖๕๐ บาท

ผู้พิมพ์ โฆษณา
 • ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครู ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เครือข่ายพลังแผ่นดินขจัดภัยก่อการร้าย
 • สมาคมส่งเสริมการครองแผ่นดินโดยธรรม ๓ จังหวัดชานแดนภาคใต

 • เลขที่ ๒๙/๑๓ ถนนผังเมือง ๕ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
  โทร. ๐๗๓-๒๒๔ ๔๖๘ ๐๘๑-๙๖๘-๕๔๔๕ โทรสาร ๐๗๓-๒๔๒ ๓๗๑
  E-Mail : yala_pck1@hotmail.com

  มีจำหน่ายที่

  ร้านหนังสือ “โอเดียนสโตร์ ” สยามสแควร์ ซอย ๑ โทรฯ ๐๒๒๕๑๔๔๗๖ , ๐๒๒๕๔๘๘๐๗
  หรือ ติดต่อ คุณสุมิตร ศิริไข  ๐๒ ๙๗๒๓๔๓๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ - ศุกร์
       

   

   
   

  หน้าหลัก