ชาวไทยควรคำนึง ตอน เมื่อครูอยากเป็นนักบริหารงานความมั่นคง สั่งซื้อหนังสือได้ที่ บริษัท เคล็ดไทย จำกัด 117-119 ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์: 02-2259536-9 ต่อ 11 แฟกซ์: 02-2225188 เว็บไซต์: http://www.kledthaishopping.com
• คัด 7 ร.ร.ชายแดนใต้เรียนกับมาเลย์
  พัฒนาศูนย์ไอซีทีภาษาอาเซียน -
  ขยายรอบประเทศ

  http://www.khaosod.co.th/view_
  news.php?newsid=TURObFpIVXd
  NVEU1TURZMU53PT0=

 
• สงขลาป่วน! ระเบิด 2 จุดเวลาไล่เลี่ย
  ที่ อ.สะเดา จยย.บอมบ์ เสียหาย
  หลายคัน

  http://www.matichon.co.th/news
  _detail.php?newsid=138769473
  0&grpid=02&catid=02

 
• ผลสำรวจชี้คนไทยภาษาอังกฤษ
  อ่อนมาก

  http://www.dailynews.co.th/
  Content/foreign/212585/ผล
  สำรวจชี้คนไทยภาษาอังกฤษ
  อ่อนมาก

 
• หนู๋ ไม่ใช่มุสลิม

  http://narater2010.blogspot.com
  /2011/ 01/sarawak-student-
  caned-for-having-non.html

 
• ชี้เหตุ BRN.ผนวกสะเดาหยุดยิง
  ด่านยักษ์ค้าขายปีละ 5 แสนล้าน

  http://www.naewna.com/local/
  60097

 
• ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แห่งแรกของโลกมุสลิม
  
  http://www.halalscience.org/th/
  main2011/content.php?page=
  sub&category=22&id=3
  60097

แนะนำหนังสือของ ภูวดล แดนไทย

1. เรื่องสถานการณ์ภาคใต้
เมื่อนาวาไทยหลงทิศเป็นเรื่องการพัฒนาการของการก่อการร้าย
ที่ปฏิบัติการในไทยตั้งแต่ยุคอยุธยา มาถึง
รัตนโกสินทร์..ยืนหยัดปฏิบัติการมานับสิบ
นับร้อยปี ถึงทุกวันนี้ และมีเหตุการณ์
ก่อการร้ายทั่วโลกให้ศึกษา
เป็นหนังสือปกแข็ง หน้า ๕๐๐ หน้า
ราคา ๖๕๐ บาท

2. เรื่อง “โรฮิงยาภาพมายาพิศวง


ยิวยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์อย่างไร
ขบวนการขยายเผ่าพันธุ์เพื่อยึดครอง
ตั้งประเทศ ก็ใช้โรฮิงยาทำเช่นเดียวกัน
คือ ส่งโรฮิงยา มนุษยยากจนไร้รัฐ
น่าสงสารมายึดพื้นที่ ขยายเผ่าพันธุ์
เพื่อยึดครองแผ่นดินชาวบ้าน ...
เป็นหนังสือปกอ่อน หนา ๑๗๐
หน้า ราคา ๑๗๐ บาท

3. เรื่องรู้ทัน AEC.


ปี พ.ศ.๒๕๕๘ไทยจะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเต็มตัว ประชากร
ของอาเซียนจะเป็นมุสลิมมากกว่า
พุทธมากมาย ประชากรในอาเซียน
จะไหลเข้าออกเหมือนเป็นประเทศ
เดียวกัน.....อ่านแล้วรู้ทันพฤติกรรม
แฝงที่ฝ่ายรุกนำมาใช้กับเรา.....
หนังสือหนา ๑๗๐ หน้า
ราคา ๑๗๐ บาท
มีวิดีโอเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลก
แนบมาให้เป็นบทเรียน เห็นชัด รู้ซึ้ง


สั่งซื้อหนังสือได้ที่
บริษัท เคล็ดไทย จำกัด
117-119 ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 02-2259536-9 ต่อ 11
แฟกซ์: 02-2225188
เว็บไซต์:
http://www.kledthaishopping.com
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมเวปไซท์ลำดับที่ :  10129

ชาวไทยควรคำนึง โดย ภูวดล แดนไทย ตอน เมื่อครูอยากเป็นนักบริหารงานความมั่นคง
บริษัท เคล็ดไทย จำกัด 117-119 ถนนเฟื่องนคร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์: 02-2259536-9 ต่อ 11
แฟกซ์: 02-2225188
เว็บไซต์: http://www.kledthaishopping.com

ชาวไทยควรคำนึง โดย ภูวดล แดนไทย ตอน เมื่อครูอยากเป็นนักบริหารงานความมั่นคง