เป็นห่วงด้ามขวานไทย ชาวไทยควรคำนึง สถานการณ์ใต้ เมื่อนาวาไทยหลงทิศ โดย ภูวดล แดนไทย
 
 
 
 
สดุดี พ.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จ่า รามาฯ)
::
::
::
::
::
::
::
::
 
 
 

ภูวดล แดนไทย
dnavathai@gmail.com

 
 

หน้าหลัก