๑. “ความรู้เท่าทันของประชาชนคือ ทางรอดของแผ่นดิน” .... ทางการบอกว่า ... 

โลกนี้จะสงบได้ไง? ในเมื่อนักล่าอาณานิคมหลอกใช้ – วางแผนให้คนในแผ่นดินสร้างศึกเสียเอง

รัฐธรรมนูญฉบับ “ขบวนการสมคบคิด”

เป้าประสงค์ของคณะราษฎร ๓ นิ้ว คือ การทำลาย ศาสนา พระมหากษัตริย์

  • คณะราษฎร พ.ศ.๒๔๗๕ มีเป้าหมายที่จะริดรอดอำนาจที่เป็นอุปสรรค (สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์) ให้เหลืออีกเพียงอำนาจเดียวคืออำนาจของคณะราษฎร ๒๔๗๕ เอง
  • พลังที่คณะราษฎรกลัวที่สุดคือ พลังทั้ง ๓ ได้แก่ พลังของประชาชน พลังศรัทธาในสถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังที่เรียกเป็นคำย่อว่า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทำลายศักยภาพของพลังทั้ง ๓

๑. คณะราษฎร ๒๔๗๕ ได้ทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ พระมหากษัตริย์ โดยด้อยค่าพระมหากษัตริย์ (ตามที่ได้ประกาศในข้อที่ ๔ ในหลัก ๖ ประการของคณะราษฎร)

“จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่”

 

เรือดำน้ำ ถ้าซื้อ ประเทศชาติ-ประชาชน ได้หรือเสียอะไร?

ญวนจะยึดไทยภายใน ๒ ชม.จนต้องขอให้จีนช่วยอย่าลืมสิ! ถ้าจีนไม่ช่วยล่ะ?

ถ้าหากประเทศไทยมีประชาธิปไตย แล้วดีทุกอย่าง สำเร็จทุกอย่าง เจริญก้าวหน้าทุกอย่าง โดยที่ประชาชนแค่หย่อนบัตรเลือกตั้งประเทศไทยก็บรรลุแล้ว ศัตรูที่คิดร้ายก็แพ้พ่ายตายหมดไม่เหลือหลอ ก็ดีนะ....อยากได้

หมวดหมู่รอง