ปัญหาภาคใต้จบไม่ลง - ยิ่งแก้ไขปัญหายิ่งขยาย - ยิ่งแก้ไขขบวนการแบ่งแยกดินแดนยิ่งแข็งแรง...ทำไม ?

 

อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน : เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเพื่อนทหารนาวิกโยธิน ที่ได้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อเพื่อป้องกัน อริราชศัตรูจากภายนอกประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและความสงบสุขของราษฎร ตั้งอยู่ที่บริเวณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ยังเป็นที่สำหรับบรรจุอัฐิ (กระดูก) ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย รูปร่างอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เป็นรูป ๖ เหลี่ยม ซึ่งแต่ละเหลี่ยมแทนทหารนาวิกโยธินทหารราบ,ทหารปืนใหญ่ ,ทหารช่าง,ทหารสื่อสาร และทหารลาดตระเวน ยอดอนุสาวรีย์ฯ เป็นธงราชนาวิกโยธินปักอยู่บนอุปกรณ์ประจำกาย ของทหารนาวิกโยธิน ที่ใช้ในการยกพลขึ้นบก ซึ่งแต่ละด้านมีความหมายดังนี้

Logo

ในยุคที่ น.อ.สนอง นิสาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๒ ท่านได้ดำริให้ฝ่ายอำนวยการ ของ นย.ช่วยกัน คิดออกแบบเครื่องหมายของหน่วยนาวิกโยธินขึ้นมา เพราะในขณะนั้น มีหน่วยของกองทัพเรือที่มีเครื่องหมายของหน่วยแล้ว ๔ หน่วย คือ เครื่องหมายของกองทัพเรือ เครื่องหมายของกรมอุทกศาสตร์ เครื่องหมาย ของกรมสรรพาวุธ และเครื่องหมายของ ราชนาวิกสภา ตามประกาศของ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๒ หน้า ๒๓๗๘- ๒๓๗๙ ฝ่ายอำนวยการ กองของ นย. จึงให้ ร.ท.สุจิตต์ บุนนาค ซึ่งเพิ่งกลับจากศึกษาหลักสูตร Basic Course เมืองควอนติโก้ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันพิจารณา ออกแบบด้วย ซึ่งการออกแบบ ได้ยึดถือ เอาเครื่องหมายของ นย.สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็น รูปครุฑปีกลู่มีลักษณะคล้าย นกอินทรีเกาะบนลูกโลก บรรจุแผนที่ประเทศไทย และเส้นรุ้งเส้นแวง ทับลงบนสมอเรือและสายสมอ ทหาร นย.ได้ใช้เครื่องหมายนี้ติดบน หน้าหมวกกระบังอ่อนสีกากีแกมเขียวเหมือนกับ นย. สหรัฐ

สัมภาษณ์โดย ศนิโรจน์ ธรรมยศ นักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งนครเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) ประเทศนิวซีแลนด์

หมวดหมู่รอง