โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๓

๙๖๙ - ๗๘๖ สองเลขปริศนากับ  ๒ ศาสนา       

วัฒนธรรมของชาวพุทธในพม่า ที่มีรหัสหมายเลข ๙๖๙ อยู่ในหัวใจ ได้บอกถึงความเท่าทันในศรัทธาพระพุทธศาสนาของชาวพม่า ขณะที่ มุสลิมในพม่ามีหมายเลข ๗๘๖

ความหมายของเลข ๙๖๙ ที่ชาวพุทธควรรู้ ท่านเชื่อไหม? ชาวพุทธในประเทศไทยไม่ได้เรียนกันเลย เป็นการบอกกึ๋นและความเหมาะสมของกระทรวงศึกษาธิการ

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

 โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๒

โรฮิงญา คือมุสลิมจิตตะกอง หรือมุสลิมบังคลาเทศ ที่นำเข้าพม่าโดยอังกฤษ เมื่อเป็นสายเลือดเดียวกับบังคลาเทศทำไมชาวจิตตะกองไม่ยอมรับให้เข้าไปอยู่

เพราะโรฮิงญาหรือ มุสลิมจิตตะกองเป็นมนุษย์ที่จิตไม่นิ่งคอยแต่หากลุ่มเพื่อเข้าไปร่วมรบแลกกับขอพื้นที่ที่ยึดมาได้ให้โรฮิงญาเข้าครอง ทุกแห่งที่โรฮิงญาเข้าครองจะต้องไล่เจ้าของพื้นที่ออกไปแล้วตนเองเข้าอยู่แทนทั้งสิ้น

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๔

ชื่อวิดีโอ.ก็บอกความหมายไว้แล้วว่า โรฮิงญา คือ ตัวแปรทางยุทธศาสตร์การยึดครองของมหาอำนาจอเมริกาและมหาเศรษฐีน้ำมัน

 

วิดีโอ.นี้ได้ทำไว้ก่อนเหตุการณ์จลาจลในพม่า เหตุการณ์การจลาจลเป็นการสนับสนุนให้ข้อมูลมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

 

ด้วยเงื่อนไข.....

โลกนี้ที่เราอยู่มาชั่วชีวิตอย่าคิดว่า “เรารู้จักดีแล้ว”

ที่ผ่านมาเราศึกษา เรารู้วิทยาการใหม่ๆ แต่..ที่เรายังไม่รู้จักคือ “คน” คนที่เรารู้จักชื่อ จำหน้าได้ พูดคุยกันอยู่ทุกวัน แต่ที่เราไม่รู้คือ “รู้ใจ”

 

ท่านเชื่อไหม ? ความรู้รอดปลอดภัยทุกวันนี้ที่เราจะเอาตัวรอดได้ คือ “ความรู้เท่าทัน”

 

มหามิตรอาจจะชี้นำวิถีใหม่ๆให้เราศรัทธา แต่ขณะเดียวกันสอนให้เราเกลียดชังในวิถีเก่าและมองว่าวิถีเก่าคืออุปสรรคในการพัฒนา

ในที่สุดด้วยความศรัทธาในวิถีใหม่ เราก็ทำลายวิถีเก่าเพื่อตนเองจะได้ชื่อว่าเป็น “คนรุ่นใหม่”

 

มีคำถามว่า “เราจะอยู่อย่างไรในสังคมที่หลากหน้า - หลายวิถี?”

หมวดหมู่รอง