มาราปัตตานีหวังผลอะไรจากการขึ้นเวทีสามกีบ

พร้อมเรียกร้อง Self Determination

        เพราะ...ความรู้เท่าทันของคนในชาตินี่แหละที่จะพาชาติรอด ก็ ขอได้โปรดเผื่อแผ่ไปยังเพื่อนๆให้รู้ด้วยเช่นกัน อย่าสักแค่อ่านอยู่คนเดียว รู้คนเดียว มิฉะนั้นจะไร้ประโยชน์ที่จะนำเสนอ


        แชร์ไปเถอะเพื่อท่านจะได้มีเพื่อนร่วมต่อสู้ ท่านจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ถ้าไม่ส่งต่อ ท่านก็สู้ไปคนเดียวก็แล้วกันนะ


        • โปรดสังเกตุว่าทำไมนักศึกษาจาก ๓ จชต.จึงยกเอาคำว่า Self Determination มาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยินยอมให้ใช้สิทธิข้อนี้
        • คำว่า Self Determination หมายความว่า “หลักการกำหนดใจตนเอง” ถ้าหาก Rights of Self Determination หมายถึงผู้เรียกร้องขอสิทธิในการกำหนดใจตนเอง และ มีสิทธิที่จะดำเนินวิถีทางศีลธรรมหรือศาสนา และกฎหมายที่ออกกฎหมายตนเองได้

        ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่นักศึกษาจาก ๓ จชต.รู้กลไกและกฎบัติสหประชาชาตินี้ได้อย่างไร? เพราะนี่คือเป็นเงื่อนไขทางด้านความมั่นคงที่มีผลต่อเรื่องได้ หรือ เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

 

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนร่วมม๊อบวันที่ 19 ต.ค. 63 ได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา และประชาชนยะลา ร่วมม๊อบ ๓ นิ้วขับไล่รัฐบาล

 

        ดังนั้น...

หมวดหมู่รอง