“—เป็นการจำเป็นที่เราต้องละวางเขตรแดน อันเราได้ปกปักรักษามาแล้วช้านานนับด้วยร้อยปีเสียเป็นอันมาก โดยผู้ที่ต้องการไม่มีข้อใดจะยกขึ้นกล่าวทวงถามเอาโดยดี นอกจากใช้อำนาจได้—”

 เป็นข้อความในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีถึงพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระราชโอรส

Siamese Talk: Divine Negotiations. The Tactic of Siam. Make Thailand independent.

การเจรจาขั้นเทพ ชั้นเชิงของสยาม ทำให้ไทย เป็นไทย ชาติมหาอำนาจเสียเหลี่ยม ต้อง งง เป็นไก่ตาแตก จนพูดไม่ออก

ประเทศที่ไม่ได้เป็นเกาะแบบญี่ปุ่น ไม่ได้มีพื้นที่ใหญ่ และทหารนับล้านแบบจีน
แต่มหาอำนาจนั้นกลับใช้กลเม็ดทุกอย่าง ที่เคยทำสำเร็จกับอาณานิคมอื่น ๆ มาแล้ว มาประเคนใส่สยาม

หมวดหมู่รอง