ครอบครัว (อัตลักษณ์) ต้นแบบของแผ่นดิน (เพื่อเวบฯ)

ผู้นำหรือ ประมุขของประเทศที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุด มีแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทยนี่เอง

เราเรียกประมุขของเราว่า “พระมหากษัตริย์”

แผ่นดินผืนนี้มี

แม้นมันผู้ใดคิดมุ่งร้าย

เหตุเพราะกูผู้กอบกู้

ยังดูแลตราบสิ้น

 

ความศักดิ์สิทธิ์

ต้องตายสิ้น

กู้แผ่นดิน

ชั่วกาลนาน

 

หมวดหมู่รอง