“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “สติไม่ค่อยมี ขี้ลืมอีกต่างหาก ทำยังไงดีครับ”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

วิดีโอ. “พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งจักรวาล” นี้

 

สร้างสรรค์ขึ้นมาให้คนไทยรู้จักพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ ตามพื้นที่ทางภูมิ-รัฐศาสตร์ บางประเทศ ดังต่อไปนี้

หมวดหมู่รอง