ขณะที่เรากำลังคลั่งไคล้ ปราชญ์ชาวกรีก โซคราติส เพลโต อริสโตเติล

ไอน์สไตน์ได้พบและยอมรับ เรียกพระพุทธศาสนาว่า

“ศาสนาแห่งจักรวาล”

ไอน์สไตน์พบ

สมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัย พรินซ์ตัน ไอน์สไตน์พูดถึงศาสนาพุทธอยู่บ่อยครั้ง แต่ในข้อเขียนของเขาทั้งหมดมักจะเลี่ยงไปใช้คำว่า “ศาสนาแห่งจักรวาล” เพื่อลดแรงสะท้อนทางสังคมตะวันตกที่มิได้นับถือศาสนานี้ อีกทั้งเขาเองก็ได้เขียนโจมตีศาสนาอื่นๆไว้ไม่น้อยเหมือนกัน (นาทีที่ ๙.๐๐)

 ขอขอบคุณ สำนักสื่อธรรมะ  (เปิดพระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม - สำนักสื่อธรรมะ (dhamma-media.blogspot.com))

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์’

ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม

ในอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพน พระพรหมวชิรสุธี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

หมวดหมู่รอง