แสนที่จะทุกข์

พระองค์ทรงเป็นห่วงลูกสาวที่เป็นกำลังสำคัญของราชการแผ่นดินในพระราชวงศ์จักรี

แต่พระราชกิจก็ยังทรงปฏิบัติไม่ได้หยุด มิได้ลดละในราชภารกิจ

หมวดหมู่รอง