คนไทยนี่แปลกนะ อยากจะล้มสถาบันกษัตริย์อ้างเพื่อความก้าวหน้า อ้างประชาธิปไตย

ฝ่ายมหาอำนาจประเทศที่บอกใครๆว่าตนเองเป็นประชาธิปไตยพยายามข้ามเขตเข้ามาล้างสมองเยาวชนล้มสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทย

ฝ่ายที่ล้มสถาบันไปแล้วเห็นสถาบันประมุขของประเทศไทยก็อยากกลับมามีกษัตริย์อีกเหมือนไทย แม้แต่ประเทศรัสเซียที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็จัดพิธีระลึกถึงพระเจ้าซาร์

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อุบาสก อุบาสิกา ทุกๆท่าน

ท่านทราบหรือไม่ว่า การสวดบทไตรสรณคมน์ คือ การได้ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะโดยสมบูรณ์แล้ว

และ ท่านต้องรู้คุณสมบัติของอุบาสิกาทั้ง ๕ ข้อ หรือ ......อุบาสกธรรม ๕ ประการ (ธรรมสำหรับอุบาสก,อุบาสิกา)......(qualities of an excellent lay disciple)

เชิญเรือขบวนพระราชพิธีเก็บเข้าอู่

ขบวนเรือพระราชพิธีหนึ่งเดียวในโลก ขณะนี้ได้เป็นเรือมรดกโลกไปแล้ว

หมวดหมู่รอง