โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตฺตา

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

วันแห่งความสำเร็จของจีน

จีนมาช่วยแล้ว!

มองจีนด้วยความรู้สึกปลื้มปิติ  ชื่นชมวันแห่งความสำเร็จของจีน วันแห่งชัยชนะของจีน หลังการต่อสู้กับไวรัสโคโรน่า เมืองอู่ฮั่น

จีนต้องอดทนกล้ำกลืนคำประณามจากอเมริกาหาว่าเป็นไวรัส “อู่ฮั่น”

อดกลั้นรอวันแห่งความปิติ รอวันถอดหน้ากาก วันนั้นเป็นวันที่ประชาชนมาพร้อมใจกันส่ง แพทย์ และพยาบาล

.....จากนี้ไป จีนสัญญาจะช่วยโลก !!

ตั้งแต่เกิดมาได้ยินเพลงเทียบเวลากันบ่อยๆทุกวัน แต่ได้ฟังแต่ทำนองดนตรี เพิ่งได้ยินเพลงเต็มๆที่มีเนื้อร้องกันอีตอนจวนจะเข้าโลงแล้วนี่แหละ ต่อไปได้ยินทำนอง ก็นึกถึงเนื้อร้องนี้กันด้วยนะพี่น้องชาวไทย

อ้อเพลงนี้เขามีชื่อเดิมว่าเพลง “พม่าประเทศ” มีที่มาดังต่อไปนี้ พม่าประเทศ หรือ พม่าปเทศ เป็นเพลงบรรเลงที่

หมวดหมู่รอง