สำนึกนะ...เราเกือบไม่มีแผ่นดินอยู่

ก่อนมีข้าวกิน มีแผ่นดินคุ้มหัว เขาตายไปกึ่คน

ไม่ใช่เด็กวานซืนเกิดมาก็มีข้าวแดก อยู่สบาย

35 ปีก่อน .. เราเกือบไม่มีแผ่นดินซุกหัว

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hit counter