ชาวไทยควรคำนึง

๒ ปราชญ์สงคราม กับ ๑ อัตลักษณ์ไทย

ผู้สร้างสงครามจะปฏิเสธสงครามเมื่อถูกถาม  เช่นเดียวกับ

นักการเมืองไม่ต้องการตำแหน่งแต่ผู้ที่รับตำแหน่งมักคร่ำครวญว่าจำต้องรับเพื่อชาติ

ทุกๆชาติที่มาเยือนไทยต่างชื่นชมไทย

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

คือ ต้นแบบ “อัตลักษณ์ไทย”

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี

เราสะสมจนร่ำรวย

เรากตัญญูรู้คุณ เรารัก “อัตลักษณ์” ไทย

ระวังความอ่อนน้อมของไทยจะสูญสิ้นเพราะนักการเมือง

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter