หรือไทยเราจะเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโต คิดเองไม่เป็น ไม่รัก ไม่หวงแผ่นดิน ไม่หวงจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่บรรพบุรุษเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ รักษาไว้ให้ชนรุ่นต่อไป


สำคัญที่...
เรารู้ค่าของมรดกที่บรรพบุรุษได้รักษา ไว้ให้เราหรือไม่?


อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่เราได้มรดกมาฟรีๆ ได้แล้วมันจะเป็นของเราตลอดไป ดูเพื่อนบ้านเราที่กำลังทำลายชาติตนเอง หลังจากเป็นเมืองขึ้นชาติมหาอำนาจ ไม่ต่างอะไรกับคนนอนหลับ เจ้าผู้เข้าครองย้ายทรัพย์สินตนเองไปอยู่บ้านไหน ! ตนเองอยู่ในสภาพหลับไม่รู้ คู้ไม่เห็น เมื่อได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสรภาพแล้วเหมือนคนหลับเพิ่งตื่น งัวเงียเมาขี้ตา เห็นของใครที่ตนชอบก็ตู่ว่า...นั้นเป็นของตนเองนี่หว่า ! แล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้านปล่อยสันดานให้โลกเห็นหมดสิ้น


มาดูประเทศไทยของเรา ด้วยความเรียบและสงบในวิถีพุทธศาสนิกชน การเป็นอยู่ และการปกครองที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร การพัฒนาจึงรุดหน้าไม่หยุด ทั้งจารีต ประเพณี ศิลปะมวยไทย ไม่มีเวลาทะเลาะกับใคร


ในที่สุด...ไทยกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ไม่มีใครเทียบ พยายามข่มด้วยศิลปะการต่อสู้ก็แล้ว ด้านศิลปะการแสดงก็อีก จนอินเดียต้นตำหรับ “รามายณะ หรือ รามเกียรติ์” ต้องออกมาขอบใจกรมศิลปากรไทยและประทับใจชื่นชมไทย ที่ได้ช่วยรักษาศิลปะของเขาไว้ได้อย่างน่าชื่นชม


พูดถึงธงไตรรงค์..... สีทั้ง ๓ บนผืนธงที่ประกอบกันเป็นชาติไทยก็มีคนไทยบางคนไม่รู้ความหมาย สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ สีแดงหมายถึงชาติ แต่พอสีขาวกลับจะเอาศาสนาอื่นมาใส่แทน


การสร้างด้วยอุดมคติ เริ่มจากการสอนให้ท่องตั้งแต่เยาว์วัย “จนรู้จำ”


การทำลาย ก็ไม่ยาก ! หาคำเท่ห์ๆ จำง่ายๆที่ “หลากหลายความหมาย” มาเป็นคำสำคัญ เช่น “อำนาจนำ” แทน “พระบารมี” เป็นคำแทนเพื่อด้อยค่าพระมหากษัตริย์ชัดๆ....ที่เราไม่รู้


รัฐไทยไม่ควรจะอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ
การใช้คำเช่นนี้ ...รากพระพุทธศาสนาลึกแค่ไหนก็ราบเป็นหน้ากลอง

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter