ปัญหาภาคใต้จบไม่ลง - ยิ่งแก้ไขปัญหายิ่งขยาย - ยิ่งแก้ไขขบวนการแบ่งแยกดินแดนยิ่งแข็งแรง...ทำไม ?

คนในพื้นที่ ๓ จชต.แบ่งกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ มีคนไทยในพื้นที่ที่เป็นไทยแท้ กับ

กลุ่มที่ ๒ คนที่เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นไทยประกาศว่าเขาเป็นมาลายู แต่ กลับเรียกตนเองว่า “ฟาตอนี” ชาติฟาตอนีไม่เคยเจอมาก่อน...แล้วเขาเป็นอะไรกันแน่ ?

กว่า ๑๕ ปีทำไมแก้ไขไม่ได้?

ที่ว่าหวาดระแวง ! แล้วคนไทยพุทธไม่หวาดระแวงหรือ ?

ฆ่าทั้งพระ ฆ่าทั้งครู ฆ่าทั้งเด็ก ฆ่าทั้งคนมีครรภ์

จากวิดีโอ.นี้ สรุปคำตอบได้เพียงประโยคเดียว

คือ

“ตราบใดที่นักการเมืองมองศัตรูของชาติเป็นหัวคะแนน”

 ... นั่นคือความวิบัติของชาติ”

คนไทยต้องเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์เพื่อรู้เท่าทัน ... คลิกดูได้เลย

http://www.surasiha.com/index.php/2021-04-22-08-03-04/2021-04-22-09-17-43/40-2021-05-10-12-57-00

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter code