โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

 

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๑

หลัก ๖ ประการของคณะราษฎร คือ

  • จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง การศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไว้ให้มั่นคง
  • จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
  • ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
  • จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิมากกว่าเช่นที่เป็นอยู่)
  • จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการดังกล่าวข้างต้น
  • จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

ไม่มีข้อใดเลยที่ “คณะราษฎร” ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนา แม้แต่สังคมก็ไม่ได้พูดถึง มีแต่ เศรษฐกิจ และการเมือง  นั่นหมายถึง ผลประโยชน์ และ อำนาจ ที่นักการเมืองยึดติดเป็นสรณ มาจนถึงบัดนี้

นั่นเป็นเรื่องที่ประชาชนยังยึดติดประชาธิปไตยฉบับ “มุสาวจน” ของนักการเมืองไทยจึง ตามเล่ห์ล้มชาติไม่ทัน เมื่อนักการเมืองเห็นใจโจร หนุนต่างชาติทำลายกษัตริย์ไทย พี่น้องไทยไม่หาความรู้ก็คงต้องถูกหลอกให้ทำลายชาติจนกว่าสิ้นชาติ

ถ้านักการเมืองไทยเล่นกับพุทธธรรมของพระสงฆ์ในแผ่นดินไทยอาจเสียคะแนนนิยม ถ้างั้นสร้างคะแนนเล่นบททำลายพระสงฆ์หนุนโจรในพม่าดีกว่า ลืมคิดไปว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะมองหน้ารัฐบาลพม่าได้อย่างไร?

ก็พอเข้าใจได้ว่า....เขาคิดได้แค่นั้น

หลังจากพม่ารุกอยุทธยา มาตลอดจนกระทั่งสงครามอังกฤษ ๓ ครั้ง แพ้ทั้ง ๓ ครั้ง จึงเสียเมืองทั้งหมดให้อังกฤษ

  • พม่าเสียเมืองให้อังกฤษ ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๓๖๗ ตรงกับเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
  • พม่าเสียเมืองให้อังกฤษ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๓๙๕ ตรงกับรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พม่าเสียเมืองให้อังกฤษครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๔๒๘ ตรงกับรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไทยเป็นชาตินักรบ เราขอยกย่องพม่านักรบใจถึง “พม่าสู้ถึงแม้จะสู้ไม่ได้แต่ก็สู้”

เราจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของมหาอำนาจ เล่ห์ร้ายเพื่อยึดครองพม่า

ดูพม่าที่เกิดมาเพื่อเป็นนักรบที่เตรียมแผนที่กรุงธนบุรีเพื่อเตรียมการรบที่ทำได้ละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อ

ดูจบแล้วจะได้คำตอบทำไมพม่าไม่ยอมรับโรฮิงญาเป็นชาติพันธุ์พลเมืองของพม่า ต่างจากนักการเมืองของไทยที่ประนามพระสงฆ์พม่าเห็นใจโรฮิงญา

โรฮิงญาหมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๑ พม่ากับนักล่าอาณานิคม

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web page counter