โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

 โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๒

โรฮิงญา คือมุสลิมจิตตะกอง หรือมุสลิมบังคลาเทศ ที่นำเข้าพม่าโดยอังกฤษ เมื่อเป็นสายเลือดเดียวกับบังคลาเทศทำไมชาวจิตตะกองไม่ยอมรับให้เข้าไปอยู่

เพราะโรฮิงญาหรือ มุสลิมจิตตะกองเป็นมนุษย์ที่จิตไม่นิ่งคอยแต่หากลุ่มเพื่อเข้าไปร่วมรบแลกกับขอพื้นที่ที่ยึดมาได้ให้โรฮิงญาเข้าครอง ทุกแห่งที่โรฮิงญาเข้าครองจะต้องไล่เจ้าของพื้นที่ออกไปแล้วตนเองเข้าอยู่แทนทั้งสิ้น

สันดานโรฮิงญา !

  • ในช่วงที่พม่า อินเดียต่อสู้กับอังกฤษเพื่ออิสรภาพ ปากีสถานก็ร่วมต่อสู้ไปด้วยและขอแยกจากอินเดียด้วย โรฮิงญาหรือมุสลิมจิตตะกองก็อาสาร่วมรบด้วยแต่ขอให้ยึดยะไข่จากพม่าผนวกเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานเสียด้วย แต่ปากีสถานไม่เอาด้วย
  • จากนั้นก็ไปคุยกับอังกฤษขอยะไขจากอังกฤษให้ตนเองเป็นผู้ปกครองยะไขเหนือชาวพุทธแต่อังกฤษไม่เอาด้วย
  • จากนั้นก็ไปเจรจากลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้าจากพม่าคือ กลุ่มทะขิ่น (มีนายพลอองซาน พ่อของนางอองซาน ซูจีเป็นหัวหน้า) ว่าจะร่วมรับเพื่ออิสรภาพของพม่าก็ขออีกเช่นเคย แลกกับขอให้ระบุในรัฐธรรมนูญว่า โรฮิงญาเป็นชนชาติหนึ่งในรัฐธรรมนูญพม่า เช่น ไทใหญ่และกะเหรียง แต่...กลุ่มทะขิ่นไม่เอาด้วย

มีคำถาม ทำไมโรฮิงญาต้องตั้งชาติพันธุ์ของตนเอง ทั้งๆที่รากเง่าก็คือ ชาวจิตตะกอง ในบังคลาเทศ ?

ก่อนอื่นต้องรู้ไว้ก่อนว่า มีนักรบอยู่ ๒ กลุ่ม คือ

๑ กลุ่มมุสลิมปากีสถาน ที่มีโรฮิงญา หรือ จิตตะกองนอกคอกเข้าร่วม

๒ กลุ่ม “สันนิบาตอวามี” ที่มี จิตตะกองอิสระเป็นแกนนำ

หลังจากที่ปากีสถานเป็นอิสระจาก อังกฤษและอินเดียแล้ว บังคลาเทศบ้านเดิมของโรฮิงญาขอแยกตัวออกจากปากีสถาน โดยกลุ่มสันติบาต อวามี

พวกจิตตะกองโรฮิงญากลับไปเข้าด้วยกับ “กลุ่มมุสลิมปากีสถาน” ต่อต้านการประกาศอิสระของจิตตะกองพี่น้องร่วมสายเลือดของตนเอง

คือ ต่อต้านการแยกตัวของกลุ่ม “สันนิบาตอวามี”

ในที่สุดกลุ่ม “สันนิบาตอวามี” แยกตนเองออกเป็นประเทศบังคลาเทศได้สำเร็จ

จากนั้น “โรฮิงญาหรือ จิตตะกองนอกคอก” ก็ต้องเป็น “หมาหัวเน่า” ไปเท่านั้นเอง

ที่เราต้องระวังและรู้เท่าทันคือ

“นักการเมืองที่ไม่สนใจความมั่นคง แถมชักศึกเข้าบ้านอีก”

เราจะสิ้นชาติเพราะพวกนี้แหละ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter