โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ

ขอเรียนให้ทราบว่า วิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นตำรา เพื่อรู้เท่าทันของประชาชนคนไทย

โรฮิงญา หมากบนกระดานสงครามของมหาอำนาจ ตอนที่ ๓

๙๖๙ - ๗๘๖ สองเลขปริศนากับ  ๒ ศาสนา       

วัฒนธรรมของชาวพุทธในพม่า ที่มีรหัสหมายเลข ๙๖๙ อยู่ในหัวใจ ได้บอกถึงความเท่าทันในศรัทธาพระพุทธศาสนาของชาวพม่า ขณะที่ มุสลิมในพม่ามีหมายเลข ๗๘๖

ความหมายของเลข ๙๖๙ ที่ชาวพุทธควรรู้ ท่านเชื่อไหม? ชาวพุทธในประเทศไทยไม่ได้เรียนกันเลย เป็นการบอกกึ๋นและความเหมาะสมของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่จะดูแลการศึกษาและความมั่นคงของประชาชนในอนาคตของชาติได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น ต้นเหตุก็มาจากกระทรวงศึกษาธิการนี่เอง

  • พระพุทธคุณทั้ง ๙

๑. อรหํ 

๒.  สมฺมาสมฺพุทฺโธ                                          

๓.  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน                                          

๔.  สุคโต

๕.  โลกวิทู

๖.  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ

๗.  สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๘.  พุทฺโธ

๙.  ภควา

  • พระธรรมคุณทั้ง ๖

๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม                                  

๒. สันทิฏฐิโก

๓. อกาลิโก

๔. เอหิปัสสิโก

๕. โอปนยิโก 

๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ

  • สังฆคุณทั้ง ๙

๑.  สุปฏิปันโน

๒.  อุชุปฏิปันโน 

๓.  ญายปฏิปันโน

๔.  สามีจิปฏิปันโน

๕.  อาหุเนยโย

๖.  ปาหุเนยโย

๗.  ทักขิเณยโย

๘.  อัญชลีกรณีโย

๙.  อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ

หลังจากที่พม่าได้รับอิสระภาพจากอังกฤษ

วันที่ ๔ มกราคม ค.ศ.1948/๒๔๙๑ พม่าได้สถาปนาชื่อประเทศว่า "สหภาพพม่า" (Union of Burma)

ประชาชนชาวพม่าอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับคนที่เพิ่งตื่นนอน รู้สึกว้าเหว่เพราะไม่มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าแล้ว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ถ่ายทอดความรู้สึกของการเป็นเมืองขึ้นต่างชาติเป็นพระราชนิพนธ์ไว้ว่า

ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง                    คงจะต้องบังคับขับไส

เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป                    ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย

 

อันดับแรก...พระมหากษัตริย์ที่เคยมีกลับไม่มีแล้ว

อันดับต่อมา...ชาวพม่าไม่มั่นใจใจอนาคตของตนเองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

 

ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึง จึงสงบ

นับเป็นความฉลาดของนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าที่ได้ยกพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมหัวใจของประชาชนชาวพม่า มิได้ยกประชาธิปไตยเป็นสรณะเหมือนไทยมิฉะนั้นป่านนี้แตกกระจายเป็นเศษธุลีไปแล้ว

เราจึงได้เห็นความก้าวหน้าของการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศพม่า ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์

ความรู้ในพระไตรปิฎกของพระสงฆ์พม่า เป็นความรู้ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพเพียงพอที่ขจัดความขัดแย้ง และยากที่จะยกความเท่าเทียมตามหลักประชาธิปไตยซึ่งเป็นศาสตร์นอกวิถีธรรม ที่ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้  

ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น...นักเรียนนำพระพุทธรูปมาวาดเป็นตัวการ์ตูน

อีกทั้งภิกษุสงฆ์และประชาชนชาวพม่ามีความยึดมั่น และมุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

พม่าได้จัดให้มีการสอบพระไตรปิฎกทุกปี

มีพระสงฆ์ที่มุ่งเรียนและมีความตั้งใจจดจำพระไตรปิฎกทั้งหมดทุกตัวอักษรรวมทั้งความหมายและสอบผ่านไล่ลำดับปิฎก คือ ระดับผู้ทรงจำฯที่สอบผ่าน ๑ ปิฎกบ้าง ๒ ปิฎกบ้างก็มีอยู่ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีพระผู้ทรงจำที่สามารถจำพระไตรปิฎกได้ ๓ ปิฎกที่ยังมีชีวิตอยู่มากกว่า ๑๔ รูป

สนามสอบพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ก็คือสถานที่เคยใช้สังคายนาพระไตรปิฎก คือ ที่ถ้ำกะบาเอ้ อำเภอมะยันกุน จังหวัดย่างกุ้ง

เมื่อลำดับห้วงเวลาระหว่างการสังคายนาพระไตรปิฎก กับ การเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจนกระทั่งได้รับอิสระภาพเป็นดังนี้

พ.ศ.๒๔๑๔พม่าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรก

พ.ศ.๒๔๒๙ พม่าเสียเมืองให้อังกฤษครั้งแรก

พ.ศ.๒๔๙๑ พม่าได้รับอิสระภาพจากอังกฤษ

พ.ศ.๒๔๙๗ พม่าสังคายาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๒

จะเห็นได้ว่า พม่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนที่เสียเมืองให้อังกฤษ

ถ้ำกะบาเอ้จะถูกจัดให้เป็นสนามสอบพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกทุกๆปี สภาพสนามสอบภายในถ้ำจะได้เห็นในวิดีโอ.

สรุปให้คิด

  • จะเป็นเพราะพม่าเคยผ่านประสบการณ์เคยเป็นเมืองขึ้น เคยถูกกดขี่ “ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย” หัวใจที่กลัดหนองจากแผลที่ถูกมหาอำนาจใช้อำนาจกดทับ โชคดี ! ... พม่าได้ยารักษาแผล ขนาดเอกคือ “พุทธธรรม”
  • พม่ารู้จัก ๙๖๙ แต่ไทยไม่รู้ นั่นเป็นการบอกให้รู้ว่านั่นไม่แปลก ที่ “เด็กรุ่นใหม่ปะทะกับคนรุ่นเก่า” ปรับปัญหา และทำความเข้าใจกับสังคมและการเมืองไม่สมดุล (ก็คือคุยกันไม่รู้เรื่อง) แม้กระทั่งคนรุ่นใหม่อย่างคุณช่อ ยังคิดว่า ๙๖๙ คือ ขบวนการก่อการร้ายเลย

ความรู้เท่าทันเท่านั้นที่จะรักษาพรหมจรรย์แห่งธรรมไว้ได้

ถึงแม้จะคนละศาสนาแต่ถ้าคุยกันเรื่องธรรมชาติ หรือ ธรรมะที่รู้เรื่อง เข้าใจกันได้ก็เป็นพี่น้องกันได้มิใช่หรือ ?

ปัญหาการคบกันไม่ได้เริ่มตั้งแต่เริ่มใช้ “กลยุทธ” นั่นหมายความว่า “คิดไม่ซื่อในมิตรภาพ” ที่ซ่อนเล่ห์กลคิดหวัง “รุกฆาต และ ยึดครอง” ผู้ที่รู้เท่าทันเท่านั้นที่จะรักษา “อัตลักษณ์” ของตนเองไว้ได้

การรุกฆาต และ ยึดครอง มิใช่เริ่มด้วยการใช้กำลังทหาร แต่เป็นการรุกทาง วัฒนธรรม  สร้างความเคยชินในอัตลักษณ์ของตนเองให้กับคนต่างศรัทธา ขณะเดียวกันก็รุกคืบไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนจากความเคยชินเป็นการยอมรับ เช่นเดียวกับเสียงอาซานที่คนไทยได้ฟังวันละ ๕ เวลาจนชิน แต่มีบางคนรู้สึกรำคาญไม่สามารถทนฟังเสียงระฆังของวัดได้

จากบทเกริ่นนำนี้ให้สาระ เพื่อนำไปคิด พิจารณา ที่เหลืออยู่ที่ประชาชนเข้าใจ และ รู้เท่าทันหรือไม่ ?

ยังมีอีกมากให้ศึกษาในวิดีโอ. เชิญครับ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter