พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุท่รปราการ

กล่าวว่า บอกทุกท่านว่าการศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาที่จะพาประโยชน์ทั้งสามให้กับทุกคน
ประโยชน์ในชาตินี้ก็จะนำมาให้ ประโยชน์ในชาติหน้าก็จะนำมาให้

เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

งานนี้เป็นธรรมะระดับนานาชาติ

ที่ชาวพุทธควรรู้แนวทางของลูกตถาคตต่างชาติเอาไว้

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราขาด เสริมความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่

อย่าลืมสมัครเข้าจองที่นั่งไว้ล่วงหน้า