ในนามฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม

ในอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพน พระพรหมวชิรสุธี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

มอบให้ พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ พระราชวัชรบัณฑิต วัดจากแดง และอุบาสกอุบาสิกา

เป็นตัวแทนไปมอบเงิน 3 ล้านบาท และข้าวสารอีก 3 คอนเทนเนอร์ จากศรัทธาสาธุชน ที่บริจาคมาให้วัด

นำมอบ ผ่านเอกอัครราชทูต ศรีลังกา ประจำประเทศไทย

ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ

3 สิงหาคม 2565

เพื่อเร่งนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวศรีลังกาต่อไป

 

ขออนุโมทนาสาธุ

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page view counters