วิดีโอ. “พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งจักรวาล” นี้

 

สร้างสรรค์ขึ้นมาให้คนไทยรู้จักพระพุทธศาสนาในมิติต่างๆ ตามพื้นที่ทางภูมิ-รัฐศาสตร์ บางประเทศ ดังต่อไปนี้

 

  • พุทธศาสนา ในประเทศพม่า

ควรที่ไม่มีปัญหาสำหรับประเทศที่ประชาชนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสูงยิ่ง อีกทั้งพระสงฆ์ก็มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาดีเยี่ยม ซึ่งไทยยังทำไม่ได้เท่าเทียม

สามารถสร้างพระสงฆ์ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก ที่จำได้ทั้ง ๓ ปิฎก มากกว่า ๑๐ รูปซึ่งมีการสอบกันทุกปี พระสงฆ์ก็สอบเก็บไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ผ่านปิฎกที่ ๑ แต่ไม่ผ่านปิฎกที่ ๒  หรือ ผ่านปิฎกที่ ๒ แต่ไม่ผ่านปิฎกที่ ๓  กว่าจะผ่านครบ ๓ ปิฎก ก็เป็นบทพิสูจน์ถึงความมานะพยายามได้มากทีเดียว

อุบัติเหตุทางการเมืองในพม่า

เป็นเพราะทหารเปิดโอกาสให้มหาอำนาจเข้าแทรกเพราะการปฏิวัติ โอกาสนี้อเมริการอแทรกแซงอยู่แล้ว เพราะในพม่ามีทรัพยากรที่สำคัญต่อพลังงานและความมั่นคง คือ แร่ยูเรเนี่ยม เรื่องอะไรอเมริกาจะปล่อยให้แร่สำคัญทางพลังงานและสงครามไปเป็นของจีนและรัสเซีย

ถ้าจะมองความศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องยอมรับว่าพม่าเป็นอันดับ ๑ ความศรัทธามีมากกว่าไทย

เชื่อเถอะสงครามจากการต่อต้านปฏิวัติมีผลให้ โรฮิงญาคว้าพุงปลาคือ “รัฐยะไข่” ไปกิน

 

  • พุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติที่ไม่ยอมให้ศาสนาอื่นใด มาแซงเท่าเทียม

จะเห็นได้ว่าคนไทยค้างถิ่นในมาเลย์ ต้องดิ้นรนต่อสู้ทั้งสิทธิการครอบครองที่ดินซึ่งรัฐบาลมาเลย์ยอมให้ครอบครองเท่าที่มีอยู่แล้วห้ามขาย ถ้าหากจะขายต้องขายให้ “ภูมิปุตรา” เท่านั้น

ภูมิปุตรา คือ  “ลูกที่(มลายูสืบสายเลือดโดยกำเนิด)ดั้งเดิม”  แต่ต้องนับถือศาสนาอิสลามด้วย เป็นการแบ่งแยกแล้วปกครองเพื่อสกัดปัญหาชนกลุ่มน้อยเช่น จีน อินเดีย ไทยเป็นต้น

ความรักชาติพันธุ์ตนเองของคนไทยค้างถิ่น

  • จากมลายูเคยเป็นดินแดนของไทย แต่ได้โอนไปเป็นของอังกฤษ แน่นอนที่มีคนไทยติดค้างเป็นคนไทยค้างถิ่นอยู่ด้วย
  • ปรากฏการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความเป็นไทย พิทักษ์รักษา “อัตลักษณ์ไทย” ทั้ง พระพุทธศาสนา ภาษาพูด ภาษาเขียน ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เช่น รำมโนราห์ ดนตรีกลองยาว ประเพณีสงกรานต์ ต้องยอมรับว่าชาวไทยในมาเลย์รู้คุณค่า และ หวงแหน “อัตลักษณ์” ไทยมากๆ

 

  • พระพุทธศาสนาในประเทศบังคลาเทศ

มีโรฮิงญา อยู่ที่ไหนจะสงบเสงี่ยมจนกว่าขยายเผ่าพันธุ์ให้มีจำนวนมากเพียงพอ แล้วความสงบจะอันตรธานหายไป

  • งานนี้พี่น้องของโรฮิงญา เผาวัดพุทธศาสนา ๕ วัด ทราบว่ามีมากกว่านั้น ยังไม่นับบ้านอยู่อาศัยนับร้อยหลังแต่ไม่เป็นข่าว
  • เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ทำให้ชาวพุทธบังคลาเทศถอยศรัทธาจากพระพุทธศาสนา ชาวพุทธบังคลาเทศมีความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมและมากกว่าเดิม
  • ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีมากแค่ไหน ... ดูจากวิดีโอ.จะซึ้งในศรัทธา
  • เหตุการณ์ครั้งนี้ พระสงฆ์ไทยได้ทำหน้าที่ “พันธมิตรร่วมศาสดา” โดย “ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย”

สำนักงานฯตั้งอยู่ที่ “วัดราชาธิวาส” ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”

 

พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งจักรวาล

เป็นคำเรียกขานโดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

ไอน์สไตน์ ให้ความสนใจในพระพุทธศาสนา และได้เขียนบทความเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้มากมาย

 

  • พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

แทนที่เราจะบรรยายเรื่องพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

ทำไมเราไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ต้นแบบของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

จนเป็น  “อัตลักษณ์ไทย” ที่ชาวโลกชื่นชมในน้ำใจไทยพุทธอยู่ทุกวันนี้ล่ะ

“ถ้างั้นเราไปดูกันเลย”

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free stat counter