18 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระราชวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โครงการตลาดนัดคุณธรรม "MOPH Moral Market" ปีที่6

ภายใต้แนวคิด พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ณ สำนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โดย นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

จำนวนคนเข้าชมหน้านี้ : website counter