งานนี้เป็นธรรมะระดับนานาชาติ

ที่ชาวพุทธควรรู้แนวทางของลูกตถาคตต่างชาติเอาไว้

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราขาด เสริมความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่

อย่าลืมสมัครเข้าจองที่นั่งไว้ล่วงหน้า

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website page view counter