เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เชิญผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ภัตตาหารพระราชทาน ถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ในโอกาสจัดการบรรยาย แนวทางการศึกษาพระบาฬี โดยพระเถราจารย์ผู้ทรงพระปริยัติคุณจากประเทศพม่า ศรีลังกา และไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙  ณ ศาลาสุธัมมา วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter