งานสัมมนาวิชาการการศึกษาพระปริยัติศาสน์นานาชาติ

ณ #วัดจากแดง #สมุทรปราการ ช่วงบ่าย วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counter