"เย็นกาย – เย็นใจ"
เมื่อขยะถูกกำจัดทั้งภายใน และภายนอก

โดย พระราชวัชรบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรสาคร
เจ้าอาวาสโดยพระสงฆ์ผู้นำกำจัดขยะทั้งภายใน และ ภายนอก ทั่วทั้งแผ่นดิน

 

พระสงฆ์ผู้กำจัดมลภาวะ เปลี่ยนขวดพลาสติก เป็นจีวร หรือ ที่เรียกกันว่า "จีวรนาโน"
และอีกหลายผลิตภัณ ล้วนมาจากขยะ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free counter