จีนให้รัฐบาลตาลีบันฟื้นฟูพุทธศาสนสถาน:

รัฐบาลจีนได้รับการร้องขอจากรัฐบาลตาลีบันให้เข้าไปช่วยฟื้นฟูประเทศ
รัฐบาลจีนรับปากช่วยเหลือ แต่มีเงื่อนไขว่ารัฐบาลตาลีบันต้องฟื้นฟูพุทธศาสนสถานด้วย
เนื่องจากจีนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมใหม่พร้อมๆ กับนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ด้วย

ในที่สุด รัฐบาลตาลีบันก็ยอมทำตาม แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาที่เห็นในภาพซึ่งกำลังได้รับการฟื้นฟูนี้คือสถูปพระพุทธศาสนาเชวัก ที่หมู่บ้าน Shewak ประเทศอาฟกานิสถานครับ

ภาพแกะสลักพระพุทธเจ้า
อายุ 1700 ปี

ค้นพบที่ วัด Bagh-Gal
อัฟกานิสถาน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter