พระพุทธศาสนาในพม่าไร้ความขัดแย้งด้านหลักพระพุทธศาสนา ไทยมีปัญหาเพราะเข้าไม่ถึงพระไตรปิฎก
เพราะพม่ามีพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก หมายความว่าจำได้ทั้งหมดทั้งความหมายและเนื้อหา จึงไร้ความขัดแย้ง เพราะเหมือนกับมีศาลศาสนาอยู่ทุกๆหมู่เหล่าของศาสนิกชน

แล้วไทยล่ะ?

เรากำลังสร้างสรรค์ โดยท่านเจ้าคุณพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง สมุทรปราการ เนื่องจากท่านเจ้าคุณฯได้ลงมือสร้างกำลัง ปั้นพระผู้ทรงจำพระไตรปิฎกด้วยมือของท่านฯเอง

เมื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมท่านเจ้าคุณฯได้ลงมือแล้ว มาถึงตอนนี้เป็นเรื่องความฝันที่ท่านเจ้าคุณคิดว่าควรจะมี ท่านก็คิดมานานแล้ว ตอนนี้ได้เริ่มลงมือแล้วครับ

ขอพุทธศาสนิกชนที่เคยกังวลกับพระพุทธศาสนาอย่าได้กังวลเลย ท่านเจ้าคุณฯท่านได้ลงมือทำแล้วครับ พวกเราชาวพุทธให้กำลังใจท่านเจ้าคุณฯเถิดครับ แวะไปที่วัดจากแดง ไปทำบุญกันและไปสนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณฯบ้างนะครับ แล้วท่านจะพกความชื่นใจกลับมาฝากลูกหลานที่บ้าน แล้วบรรยายกาศที่บ้านจะเย็น แผ่ความอบอุ่นไปยังคนในบ้าน ความสามัคคีจะเกิดด้วยพระธรรม ที่ได้รับธรรมจากท่านเจ้าคุณฯแน่ๆครับ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website counter