ภารกิจ ตักบาตร ที่ UnionUnion Square ใจกลางเมือง มหานครนิวยอร์ก ครั้งที่ 4

   

ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์

โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความสนใจซื้อคุกกี้ ใส่บาตรบางคนชื้อผลไม้ บางคนจะใส่บาตร ด้วยเงิน พระคุณเจ้า ทุกรูปไม่รับเงิน

ท่านบอกไปว่า ท่านมาเพื่อเผยแพร่ วัฒนะธรรมไทยและพุทธศาสนาไม่ได้มาขอเงิน

==========================

สาธุ สาธุ สาธุ

สังคมใดที่มีพระพุทธศาสนา จะมีการเปลี่ยนแปลง

จากร้อนรุ่ม เปลี่ยนเป็นสงบเย็น

จากหวงแหน เปลี่ยนเป็นแบ่งปัน

หวังว่าความทะยานอยากจะครองโลกของมหาอำนาจจะเปลี่ยนด้วย

ต่อสู้กับตัวเองให้ชนะก่อนนะ จึงจะคิดครองโลก สาธุ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web page visit counter