มีช่วงขณะหนึ่งที่ละจากกรรมมิได้ทำชั่ว คือ การสวดมนต์

 

แม้แต่พระพุทธองค์เองก็ช่วยใครไม่ได้

ปฏิบัติเอง ได้เอง...เช้าใจนะ!!

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free website counter