งานนี้เป็นธรรมะระดับนานาชาติ

ที่ชาวพุทธควรรู้แนวทางของลูกตถาคตต่างชาติเอาไว้

เพื่อเติมเต็มสิ่งที่เราขาด เสริมความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่เรามีอยู่

อย่าลืมสมัครเข้าจองที่นั่งไว้ล่วงหน้า

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “สติไม่ค่อยมี ขี้ลืมอีกต่างหาก ทำยังไงดีครับ”

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง