“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

๑. รัชกาลที่ ๙

๒. ครองราชย์วันที่ ๙

๓. ครองราชย์ปี ๒๔๘๙

๔. เมื่อพระชนมายุ ๑๙

๕. ทรงผนวชเมื่อปี ๒๔๙๙

๖. สวรรคตเมื่อพระชนมายุ ๘๙

๗. สวรรคตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. สวรรคตปี ค.ศ.๒๐๑๖ (๒ + ๐ + ๑ + ๖ = ๙)

๙. วันที่ ๑๓ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ (๑+๓+๑+๒+๑+๑ = ๙)

เมื่อเอา ๙ ทั้ง ๙ ข้อมาคูณกัน จะได้ ๘๑ (๘+๑ = ๙)

เป็นอะไรที่ถูกกำหนดมาแล้วจริงๆ ดีใจที่ได้เกิดมาในยุคที่มีท่านครองราชย์

 

จำนวนผู้เช้าชมหน้านี้ :  hit counter for website