ขอขอบคุณ สำนักสื่อธรรมะ  (เปิดพระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม - สำนักสื่อธรรมะ (dhamma-media.blogspot.com))

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

‘เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิทเซอร์แลนด์’

เป็นพระราชนิพนธ์แรกที่พระราชทานแก่ วงวรรณคดี

อันเป็นบันทึกความทรงจำ หลังจากที่ทรง ‘รับ’ คำกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นสืบสันตติวงศ์ไอศวรรย์สมบัติแล้ว

จำต้องเสด็จฯ กลับไปทรงศึกษาต่อเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙

 

นับถึงวันนี้พระราชนิพนธ์ฉบับนี้มีอายุครบ ๗๐ ปีเต็มบริบรูณ์แล้ว

ถือเป็นงานทรงคุณค่าสูงสุดอีกองค์หนึ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทย

 

ในการนี้แพรวขอน้อมอัญเชิญมาเผยแพร่อีกครั้งอย่างครบถ้วนทุกถ้อยความและสะกดตามต้นฉบับ

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดประมาณมิได้

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counter