แสนที่จะทุกข์

พระองค์ทรงเป็นห่วงลูกสาวที่เป็นกำลังสำคัญของราชการแผ่นดินในพระราชวงศ์จักรี

แต่พระราชกิจก็ยังทรงปฏิบัติไม่ได้หยุด มิได้ลดละในราชภารกิจ

ราชกิจระหว่างลูกของกษัตริย์ กับ ลูกของแผ่นดินที่กำลังสำเร็จการศึกษา

พระองค์ต้องทนอยู่กับความกังวล ความห่วงลูกสาว ภาระของมหาราชต้องมาก่อน

พระองค์ไม่รู้จักเจ็บ ไม่รู้จักปวด ไม่ทุกข์บ้างหรือ?

ทุกๆคนในแผ่นดินสำนึกกันบ้างไหม?

ราชวงศ์จักรีจงทรงพระเจริญ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counter for website