พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ ๒๕๖๖ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

จำนวนผู้เข้ารับชมหน้านี้ : page counter