ครอบครัว (อัตลักษณ์) ต้นแบบของแผ่นดิน (เพื่อเวบฯ)

ผู้นำหรือ ประมุขของประเทศที่ดีเยี่ยมสมบูรณ์ที่สุด มีแห่งเดียวคือ ที่ประเทศไทยนี่เอง

เราเรียกประมุขของเราว่า “พระมหากษัตริย์”

พระองค์ได้รับการบ่ม ให้รับรู้ในความรักของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ด้วย “พรหมวิหารสี่”

และบ่มให้มีวัตรปฏิบัติ “ทศพิศราชธรรม” ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

 

ซึ่งวิถีการปกครองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตย ก็ยังไม่มีประธานาธิบดีประเทศใดๆในโลกทำได้เลย

 

เงิน ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่มี พระองค์ก็ถ่ายทอด บริจาคให้องค์กรรัฐ และองค์กรการกุศล

และทรงได้บริจาคให้แก่ผู้ขัดสน ยากไร้มากมาย

 

จากพรบ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับล่าสุด (พ.ศ.๒๕๖๑)

พระองค์ก็ได้ชำระภาษีให้รัฐฯเหมือนบุคคลทั่วไป และเงินส่วนพระองค์ก็มีมากเพียงพอ

ที่จะไม่ต้องหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าเหมือนนักการเมืองอีกด้วย

 

จากวิดีโอ.นี้จะเห็นว่า พระราชอำนาจของพระองค์มีเพียงใด

ก็ไม่เท่าปณิธาณในการเสียสละเพื่อแผ่นดิน และ พระพุทธศาสนา

 

จากวิดีโอ.ก็จะเห็น พระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์

เครือญาติของพระองค์ทุกพระองค์ ต่างทรงทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา

สมดังที่พระบูรพกษัตริย์เจ้าได้ทรงมีปณิธานปฏิบัติให้พสกนิกรได้เห็นตลอดมา

 

มีที่ใหน? ราชวงศ์ใด? ระบอบประธานาธิบดีใด?

ที่ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ไทยไหมล่ะ

 

มีแต่ส่งลูกตัวเองไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดังเช่น

ลูกชายประธานาธิบดี ประเทศมหาอำนาจที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้

 

บ้างก็ได้รับเลือกแล้วหมดวาระก็ออกไปกินเงินของแผ่นดิน

ไม่เคยเห็นฝึก ไม่เคยเห็นบ่ม ลูก หลาน พี่ น้อง ให้ปฏิบัติคุณธรรมรักษาจิตวิญญาน

ให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนกันเลย

 

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการเตือนสติให้คิด ให้ภูมิใจในความเป็นคนไทย

ภูมิใจในพระพุทธศาสนา ภูมิใจในการเป็นพสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัวของไทย

 

สมกับคำยกย่องชาวต่างชาติที่ได้มาสัมผัสคนไทย

ได้พบ “อัตลักษณ์ไทย” ในเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ร่ำรวยทั้งนิสัย และวัฒนธรรม

จนเป็นคำตอบว่า .... นี่แหละ “อัตลักษณ์ไทย”

 

 

“อัตลักษณ์ ... ที่พระมหากษัตริย์ไม่เคยประทับเทียมสงฆ์ ! ”

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : counter website