วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

คำแปลจากคลิป:

เป็นหน้าที่ที่น่าเศร้าของข้าพเจ้าที่จะร่วมไว้อาลัยแด่ความทรงจำของกษัตริย์ผู้ล่วงลับแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ในนามของสมัชชา ข้าพเจ้าขอเป็นผู้แทนแสดงความเสียใจต่อรัฐบาลไทย ปวงชนชาวไทยและพระราชวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านเลขานุการ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ยอดเยี่ยมทั้งหลาย เช้านี้เราต้องร่วมไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ล่วงลับไปแล้วในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 70 ปี ทำให้พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดของโลกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

พระองค์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนและสร้างความรำลึกไปทั่วโลกด้วยความสง่างามและความอ่อนน้อมถ่อมตนและการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อประเทศและประชาชนของพระองค์

และวันราชาภิเษก พระองค์ได้ประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขของชนชาวสยาม อันเป็นความมุ่งมั่นที่พระองค์ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเติมเต็มในพระกระแสรับสั่งตลอดพระชนชีพ

พระองค์เป็นที่รักในฐานะกษัตริย์ของประชาชนและได้พระราชทานโครงการพัฒนาหลายพันโครงการที่ริเริ่มมาตลอดพระชนมพรรษา พระองค์ศึกษาช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาอย่างลึกซึ้งทั่วประเทศ ทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

พระองค์ยังขับเคี่ยวเพื่อสันติภาพและเอกภาพภายในประเทศไทยและภูมิภาคอย่างกว้างขวางและเป็นผู้สนับสนุนระบบพหุภาคีอย่างเข้มแข็ง ความสำเร็จตลอดชีวิตของพระองค์นำไปสู่รางวัลมากมายจากสหประชาชาติและอื่น ๆ รวมถึงรางวัลความสำเร็จในการพัฒนามนุษย์อันเป็นคนแรกและคนเดียวของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในปี 2549

พระองค์ยังเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นและมีบทบาทนำในการส่งเสริมวิทยาการเกี่ยวกับดินและการอนุรักษ์ และเป็นผู้นำในการจัดการทรัพยากรผืนดินอย่างยั่งยืนภายใต้การนำตามแนวทางของพระองค์ ทำให้ประเทศไทยสร้างความตระหนักให้กับทั่วโลกถึงความสำคัญของดินในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลดความยากจน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ในปี 2556 ที่ประชุมสมัชชาตระหนักถึงความพยายามเหล่านี้โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก ในปี 2558 เป็นปีสากลแห่งดิน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free web counter