ปรากฏการณ์ “กฤดาบารมี” ก้องฟ้า


เมื่อปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งทรงมีพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษา บรรลุนิติภาวะ และอยู่ในฐานะที่จะรับราชสมบัติ เป็นองค์รัชทายาทสืบไป

 

กฎทั้ง ๓ ประการ “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” คือ “ไตรลักษณ์” ที่พระพุทธองค์ทิ้งไว้ให้มนุษย์เรียนรู้ว่า...แม้แต่พระพุทธองค์ก็หนีไม่พ้น

 

October 19, 2019

ผู้คนในโลกได้พากันเข้าไปแสดงความเห็นส่งต่อ หลังเพจ ชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่า ฟิล์มกระจก ภาพถ่ายขาวดำ ได้มีการเผยแพร่ภาพหาชมยาก พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยง ในพื้นที่บ้านสองพี่น้อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นที่พื้นที่สีแดงที่อยู่ห่างไกล เพื่อสำรวจและช่วยเหลือในเรื่องสุขอนามัย และการสื่อสารของประชาชน