เมื่อสวัสดิการรัฐทำงาน ... ลูกหลานก็ทิ้งห่าง
สวัสดิการรัฐฯ ... เป็นที่หวัง แต่ ...

 รัฐบาลจีนเอาจริงสั่งระเบิดรื้อถอนอาคาร ตึกสูง โรงเรียน และอื่นๆ ที่สร้างมาแบบไม่ถูกต้อง หรือผิดกฏหมาย