เมื่อสวัสดิการรัฐทำงาน ... ลูกหลานก็ทิ้งห่าง
สวัสดิการรัฐฯ ... เป็นที่หวัง แต่ ...

ลูกหลานต้องไม่ลืมความรัก การดูแล เอาใจใส่ของ พ่อ-แม่ คุณตา-คุณยาย ที่เราเคยเป็นที่สุดของหัวใจท่าน

“นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา”
แปลว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี”

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : page counter