Thai helps hundreds of thousands of Khmer people. But Khmer people don't want to remember.

ไทยได้เคยช่วยชาวเขมรนับแสนคน ให้รอดตาย แต่คนเขมร ไม่อยากจำ...


ชายแดนไทย-กัมพูชา ยาวกว่า 800 กิโลเมตร (หลังจากข้าหลวงฝรั่งเศส มาปักปันเขตแดน ในปี พ.ศ.2450) มีเหตุการณ์ และมีประชาชนที่ไปมาหาสู่ ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

พัวพันกันไปหมด เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย ผ่านมาหลายร้อยปี....

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา…เหตุการณ์ที่ควรนำมา เล่าให้ฟัง คือ สงครามในกัมพูชา …

ซึ่งประชาชนนับล้านคน เสียชีวิตจากความทุกข์ยาก เจ็บป่วย ทารุณกรรม ถูกพิฆาตเข่นฆ่า จากคนในชาติ ที่แบ่งออกเป็นฝัก-เป็นฝ่าย

ดินแดนไทยแลนด์…มีศิษย์เก่า มีแขกเหรื่อมาเยือน แล้วจากไป ตลอดเวลา บางคนก็กล้าบอกความจริงว่า รอดตายเพราะเขาอีด่าง เพราะประเทศไทย บางคนก็ขอปกปิดเพราะอาย

แต่คนไทยทุกคน ต้องทราบโดยทั่วกันครับ…


ขอขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง เล่าให้ฟัง @Lao_Hai_Fang

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : web counter