เรายกเลิกการสอนวิชาประวัติศาสตร์มานานมากแล้ว

ผลที่ได้รับเป็นอย่างไรเราก็เห็นอยู่มิใช่แค่ขาดศีลธรรมเท่านั้นที่ทำให้คนไทยฆ่ากันเองได้

ขาดความรู้ทางประวัติศาสตร์ก็ฆ่ากันได้

ดังที่พูดกันว่าประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเรียน  นั่นแหละกลยุทธของการทำลาย เช่นเดียวกับการย้ายนักรบที่เก่งกาจออกจากพื้นที่ล่อแหลม เอานักรบที่อ่อนหัดมาอยู่แทน

ประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน ก็ขอย้ำว่า

“ความรู้เท่าทันของประชาชนคือ ทางรอดของแผ่นดิน”

ดูให้จบแล้วเราจะเข้าใจ และ รู้เท่าทัน เราจะได้ช่วยกันพาชาติไทยให้พ้นวิกฤติ

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : free hits counter