เด็กไทยชนะเลิศหนังสั้นระดับโลก

 

ระดับการศึกษาไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้

วัยก็ไม่สามารถวัดจิตสำนึกได้เช่นกัน

พระพุทธองค์ทรงได้สอนชำระจิตตนเองเป็นลำดับแรก พระองค์ทรงรู้ในสันดานมนุษย์ว่า “กิเลส” สามารถดูดมลภาวะเกาะจิตได้แน่น....จนยากที่จะใช้เครื่องมือใดขุดออกได้ พระองค์ทรงประทานเครื่องมือให้มากมาย มีทั้งหิริโอตตัปปะ "วิปัสนากรรมฐานวิธี" และ "หมั่นเฝ้าดูจิตตนเอง" .....

 

เด็กมีจิตที่สะอาดกว่าผู้ใหญ่มองโลก เห็นความเป็นจริงชัดเจนกว่าผู้ใหญ่เพราะเป็นวัยที่กิเลสยังไม่ดูดมลภาวะเข้าสู่จิต เมื่อกิเลสเบาบางกว่าผู้ใหญ่ จิตของเด็กจึงมองโลกด้วยความเป็นจริง

 

เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดสระบุรี ชนะเลิศการผลิตหนังสั้นของพานาโซนิค ที่ประกวดทั้งโลก สุดยอดมาก...ชนะเลิศเพราะอะไร? มาดูเด็กกิเลสบางเบาเขาคิดกัน

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : hit counters