"ประเทศไทย ไม่มีพระมหากษัตริย์ ก็ไม่มีพระพุทธศาสนา - ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ก็ไม่มีพระมหากษัตริย์
เราต้องไม่ลืมว่ามีบางศาสนา....รอเสียบอยู่นะ"
สิ้นอัตลักษณ์คือ สิ้นชาติ

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : website hit counter