สว.สส.รธน.

“คนเล่นพวกแต่ไม่มีกึ๋น กับ คนไม่มีพวกแต่มีกึ๋น”

ความหมายในชื่อย่อ ล้วนสูงค่า แต่...สำคัญที่ สส. กับ สว.รู้ในเกียรติตนเองหรือไม่ หรือจะขายตัวให้ต่างชาติไปแล้ว

คำย่อสุดท้ายสำคัญที่สุดเพราะตัว “รธน.” รัฐธรรมนูญไม่เคยทำตัวต่ำเลย

ประชาชนวัดเกียรติ สว. สส. ว่ามีหรือไม่  ?

นี่คือเทคนิค การสร้าง “ความไม่ธรรมดาให้เป็นธรรมดา”

สร้าง “ความจำใจให้เป็นความจำยอม”

สร้าง “ความจำยอมให้เป็นความเคยชิน”

เปลี่ยน “ความเคยชินเป็นการยอมรับและคล้อยตามในที่สุด”

นี่แหละคือ “New Normal”

================================